Vi har ett specialteam för varje taksort – plåt, betong/tegel och tätskikt. Både nybyggnad, reperation och utbyte.

Vi utför och ombesörjer bland annat:

• Takomläggning/takrenovering
• Diverse takarbeten
• Eternitsanering
• Snöskottning
• Tätskikt med takpapp
• Takplåtsmålning
• Renovering av träfasad
• Isolering av tak och fasad.
• Dörr och fönsterbyten
• Montering av utrustning för ökad taksäkerhet
• Montering av avvattningssystem
• Fönsterbyten

Vi utför allt inom byggnadsplåtslageri som exempelvis montering av hängrännor och beslag runt skorsten, samt läggning av plåttak. Vi har en egen butik för specialbeställningar av varierande plåtarbeten. Vattenavrinning, både standard och special.

Vanliga plåtarbeten kan bestå av fasadarbeten, bandtäckning, skivtäckning, vindskivor, vattenavrinning, fönsterbeklädnad, skorstensbeslag/huvar mm.

• Uthyrning av liftar